GGD-inspectierapport

Bij elk van de Kinderdagpaleizen wordt eenmaal per jaar een controle uitgevoerd door de lokale GGD. Het rapport dat hiervan gemaakt wordt ligt ter inzage in het betreffende Kinderdagpaleis of is via de onderstaande links in te zien. Voor deze controle maken wij jaarlijks een risico inventarisatie gezondheid en veiligheid. Ook deze kun je inzien in het betreffende Kinderdagpaleis. Bij deze inventarisaties wordt het hele pand en de werkwijze onder de loep genomen en wordt er gekeken of er geen risico’s zijn voor de kinderen op enig gebied. Van deze inventarisaties worden plannen gemaakt waarin beschreven wordt hoe de risico’s vermeden of verkleind kunnen worden.

Hieronder vind u de Inspectierapporten van onze Paleizen.

Neem contact op Bel ons direct