Kinderdagverblijf Monnickendam

Rust, regelmaat en een royaal aanbod aan activiteiten: bij ons gelden de sleutelwoorden geborgenheid, verzorging en creativiteit!

Kinderdagverblijf Monnickendam: een speels paleis

Normaal is een paleis een statig gebouw: men gaat er chique gekleed en loopt er statig door de gangen. Bij Mini’s kinderdagpaleis Monnickendam, onderdeel van Kinderdagpaleizen met vestigingen in Zaandam en Amersfoort, merkt u niets van dit alles. Bij het kinderdagverblijf in Monnickendam mag er vaak, maar niet altijd gerend en gespeeld worden en naar hartenlust gezongen en gedanst. Kinderdagverblijf Monnickendam is dan ook geen paleis in de ware zin van het woord, maar een heus kinderpaleisje waar het welzijn van elk kind wordt gewaarborgd en zijn of haar ontwikkeling door een enerzijds pedagogische en anderzijds creatieve aanpak voortdurend wordt gestimuleerd. Dit betekent in de praktijk dat bij ons niet alleen geborgenheid en verzorging centraal staan, maar dat er een accent wordt gelegd op expressie en spel, fantasie en creativiteit. Er wordt er onder begeleiding van het muzikale paleisteam vaak gezongen en mag er gedanst worden.

Onze speerpunten

Rust, regelmaat en een royaal aanbod aan activiteiten; dat is wat wij de kinderen willen bieden in het kinderdagverblijf in Monnickendam. Hierbij is voldoende aandacht voor elk kind, een adequate pedagogische begeleiding en het zorg dragen voor een grote mate van geborgenheid en vertrouwen voor ons als team uitermate belangrijk. Om u een goed beeld te kunnen schetsen van de dagelijkse gang van zaken bij kinderdagverblijf Monnickendam volgt hieronder een korte opsomming van enkele speerpunten die ten paleize als uitgangspunt worden genomen:

  • Er wordt zo veel mogelijk naar gestreefd een thuissituatie voor de kinderen na te bootsen
  • Nederlands is de voertaal
  • Voor elke leeftijdsgroep is er voldoende spel- en speelmateriaal aanwezig
  • Liedjes zingen en verhalen vertellen gebeurt bij ons veel
  • Wij stimuleren knutselen, maar verplichten dit niet
  • Kinderen worden betrokken bij klusjes, zoals opruimen of tafeldekken

Locatie

De eerste vestiging van Mini’s Kinderdagpaleis  werd in Zaandam geopend en vijf jaar later was het de beurt aan Monnickendam. Daarbij is ook gelet op het creëren van een huiselijke sfeer en staat kleinschaligheid bij ons centraal. Gezellige, warme kleuren en een flinke tuin maken van het kinderdagverblijf in Monnickendam een plezierige plek om te verblijven en vanzelfsprekend voldoet het gebouw aan alle eisen op het terrein van gezondheidsvoorschriften en brandveiligheidseisen. Iets wat elk jaar door brandweer en GG&GD gecontroleerd wordt.

Wat u van ons mag verwachten

In ons kinderdagverblijf in Monnickendam wordt gewerkt met twee groepen. Elke groep beschikt over een enthousiast team dat bestaat uit opgeleide en enthousiaste medewerkers die bovendien over een gezonde portie creativiteit beschikken. Uitzendkrachten zult u bij ons niet vinden, want vertrouwde gezichten zorgen bij ons voor een gevoel van geborgenheid! Daarnaast hebben we een royaal assortiment aan speelgoed, wordt er voor voldoende warme en koude maaltijden en flesvoeding gezorgd en zijn luiers in groten getale aanwezig. Dit alles is bij de prijs inbegrepen, zodat wij uw kindje bij ons kinderdagverblijf in Monnickendam een royale verzorging kunnen bieden.