Protocollen

Deze informatie betreft de werkwijze van alle Kinderdagpaleizen. Wij hopen dat je deze zorgvuldig doorleest, omdat wij op sommige punten jouw medewerking vragen.

Bij Kinderdagpaleizen werken wij met verschillende Protocollen en Formulieren, te weten:

 • Calamiteiten
 • Huishoudelijk reglement
 • Hygiëne en voeding
 • Informatieverstrekking
 • Op stap met kinderen
 • Reglement Oudercommissie
 • Pedagogisch beleidsplan
 • Beleidsmedewerker/Coach
 • Meldcode kindermishandeling + afwegingskader
 • Debiteurenbeleid
 • Stagebeleid
 • Veilig slapen
 • Zorgplan
 • Ziekte en ongevallen
 • Vierogen principe
 • Veiligheid en Gezondheid beleid
 • Achterwachtregeling
 • Heropening coronamaatregelen + Stappenplan

 

 • Registratieformulier (gevaarlijke situaties)
 • Registratieformulier ongevallen
 • Gebruik geneesmiddelen
 • Uitstapje
 • Veilig slapen
 • Facebook/Instagram
 • Opvang in stamgroepen
 • 10 minuten gesprek
 • Overdrachtsformulier Basisschool
 • Als jouw kind medicijnen gebruikt of moet gaan gebruiken en wij moeten deze toedienen, willen wij dit graag schriftelijk van jou ontvangen. Je kunt daarvoor een formulier bij ons opvragen of zelf een brief opstellen met alle informatie die voor het toedienen noodzakelijk is.
 • Wij laten jouw baby op de rug in een slaapzak slapen. Wil je dit anders dan willen wij dit schriftelijk van jou bevestigd hebben. Je kunt daarvoor een formulier bij ons opvragen.
 • In geval van allergie willen wij graag een duidelijk schriftelijk overzicht van wat jouw kind niet mag hebben. Ook zouden wij graag hierbij aan informatie hebben wat te doen als jouw kind onverhoopt toch iets verkeerds heeft gekregen.
 • Mocht jouw kind door een ander dan de vader of moeder opgehaald worden van de kinderopvang, dan willen wij dit graag van tevoren van je horen. Mocht er onduidelijkheid zijn dan bellen wij de desbetreffende ouders.
 • In geval van scheiding horen wij graag wie het kind komt ophalen en brengen.
 • Alle Paleizen maken gebruik van een achterwachtregeling wanneer er één leidster in het pand is. Op iedere locatie hangt de achterwachtregeling in de hal.
Neem contact op Bel ons direct