Ons beleid

Bij de Kinderdagpaleizen stimuleren wij de ontwikkeling die een kind in zijn/haar jonge levensfase doormaakt. Naast geborgenheid en verzorging leggen wij het accent op spel, fantasie en expressie. De verzorging van Paleizen kun je als compleet en royaal omschrijven.

Alle Kinderdagpaleizen hebben zowel een pedagogisch plan als een huishoudelijk reglement. De protocollen liggen ter inzage op alle vestigingen voor ouders en belangstellenden. Ook brengen wij ieder jaar verslag uit naar de GGD over elk Kinderdagpaleis. Het rapport wat daaruit voortkomt, het inspectierapport, hangt ter inzage in de gang van de betreffende vestiging.

Zo houden we de kwaliteit van de Kinderdagpaleizen hoog, zodat iedereen tevreden is!

In elk kinderdagpaleis is een uitgebreid beleidsplan ter inzage aanwezig. Vraag gerust één van de leidsters als je dit wilt lezen. Naast het beleidsplan werken wij in de kinderopvang met protocollen (zie het tabje protocollen). Hieronder volgen een aantal punten uit het beleidsplan:

 • Wij proberen zoveel mogelijk een thuissituatie na te bootsen waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.
 • Er is speel- en spelmateriaal voor elke leeftijd
 • Wij houden enorm van liedjes zingen en verhaaltjes vertellen.
 • Knutselactiviteiten stimuleren wij; een verplichting is het niet.
 • Wij proberen de kinderen altijd te betrekken bij klusjes en allerhande huishoudelijke activiteiten, zoals opruimen of de tafel dekken.
 • De voertaal in alle Kinderdagpaleizen is Nederlands.

De volgende huisregels gelden in alle Kinderdagpaleizen:

 • Liever geen spullen van thuis meegeven zoals speelgoed, bekers en knuffels – tenzij jouw kind echt niet zonder kan.
 • Geen snoep van huis meegeven.
 • Eigendommen duidelijk merken.
 • Zorg dat een kind altijd iets warms bij zich heeft voor buiten.
 • Bij ziekte blijven kinderen thuis. Als jouw kind gedurende de dag ziek wordt, haal je hem/haar op. Als je denkt dat dit een probleem kan zijn, laat ons dan een noodadres weten.

Uiteraard hebben de Kinderdagpaleizen ook een oudercommissie. Mocht je ideeën, klachten of opmerkingen hebben dan kun je terecht bij de leidsters, één van de leden van onze oudercommissie of je kunt het online contactformulier invullen.

 • Oudercommissie Zaandam: Mevr.Groot, mevr.Messchaert en mevr. Kuyper
 • Oudercommissie Monnickendam: Mevr. Brumleve
 • Oudercommissie Amersfoort: Mevr. van Ooststroom, Mevr Langen en Mevr. Rietveld-Sant

Wanneer je een klacht hebt over één van de Kinderdagpaleizen, verzoeken wij je vriendelijk om dit met ons te bespreken.
Mochten we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie, waarbij alle Kinderdagpaleizen zijn aangesloten.

Neem contact op Bel ons direct