Oudercommissie

  • Lara van Langen
  • Inge Rietveld-Sant
  • Marja van Ooststroom

Als oudercommissie geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding van Paleis Amersfoort. Bijvoorbeeld over voorgenomen wijzigingen in de tarieven, over het pedagogisch beleid of over sluitingsdagen.

Gezien de kleinschalige aard van Paleis Amersfoort hebben wij tot nu toe vooral gevraagd advies gegeven waar dat wettelijk verplicht is. Maar we staan ook open voor wensen, ideeën en knelpunten van ouders, zodat we op basis daarvan suggesties kunnen doen en die eventueel kunnen bespreken met de leiding.

NB Tevens zijn alle Kinderdagpaleizen aangesloten bij de geschillencommissie.

Wij informeren ouders zo nu en dan via de e-mail (bijv. verjaardagen van leidsters). Bij de oudercommissie werken wij met een werkplan; hierin leggen wij diverse aandachtspunten, taken en activiteiten vast.

Wij hebben een eigen e-mailadres: oc@paleisamersfoort.nl.

Stuur ons gerust een mail als je ideeën, tips of vragen hebt. Dit e-mailadres kun je tevens gebruiken als je bijvoorbeeld een probleem of klacht hebt over de kinderopvang. Wij willen benadrukken dat noch de leidsters, noch de eigenaren deze mails kunnen lezen. Als je dus behoefte voelt iets (evt. anoniem) met ons te delen, zonder dat personeel dit leest, dan kan dat! Wij kunnen dan samen kijken naar een gepaste oplossing.

Neem contact op Bel ons direct