Oudercommissie

Karen van Weelden

Werkzaam in: Amersfoort

Marja van Ooststroom

Werkzaam in: Amersfoort

Wat doet een oudercommissie

De oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding van Paleis Amersfoort. Bijvoorbeeld over voorgenomen wijzigingen in de tarieven, over het pedagogisch beleid of over sluitingsdagen.

Gezien de kleinschalige aard van Paleis Amersfoort heeft de oudercommissie tot nu toe vooral gevraagd advies gegeven waar dat wettelijk verplicht is. Maar we staan ook open voor wensen, suggesties en knelpunten van ouders, zodat we op basis daarvan suggesties kunnen doen en die eventueel kunnen bespreken met de leiding.

Vanaf 2017 willen wij graag de ouders zo nu en dan gaan informeren (bijv. verjaardagen van leidsters) via de e-mail. De oudercommissie werkt met een werkplan waarin diverse aandachtspunten, taken en activiteiten worden vastgelegd.

Contact

Wij hebben een eigen e-mailadres: oc@paleisamersfoort.nl.

Stuur ons gerust een mail als je ideeën, tips of vragen hebt. Dit e-mailadres kun je tevens gebruiken als je bijvoorbeeld een probleem of klacht hebt over de kinderopvang. Wij willen benadrukken dat de leidsters, noch de eigenaren deze mails kunnen lezen. Als je dus behoefte voelt iets (evt.anoniem) met ons te delen, zonder dat personeel dit leest, dan kan dat! Wij kunnen dan samen kijken naar een gepaste oplossing.

 

Tevens zijn alle Kinderdagpaleizen aangesloten bij de geschillencommissie.