Prijzen 2022

Prijzen 2022

De uurprijs bedraagt in 2022 8,50. Per maand gelden de volgende tarieven:

Dagen per week Uren per maand Bedrag per maand
1 47,66 405,17
2 95,32 810,33
3 142,98 1215,50
4 190,64 1620,66
5 238,30 2025,83

Urenberekening

De paleizen hanteren bij de facturatie een gemiddeld aantal uren systematiek. Dit houdt in dat het aantal uren op jaarbasis wordt berekend en in 12 maandelijkse termijnen in rekening wordt gebracht, ongeacht of het een lange of een korte maand betreft. Begint of eindigt de opvang op een andere dag dan de 1e of laatste dag van een maand dan wordt voor de betreffende maand het werkelijk aantal dagen dat van de opvang gebruik wordt gemaakt berekend.