Protocollen

Beleids- en protocolinformatie.

Deze informatie betreft de werkwijze van alle Kinderdagpaleizen. Wij hopen dat u deze zorgvuldig doorleest omdat op sommige punten uw medewerking wordt gevraagd.

Protocollen

Op de Kinderdagpaleizen wordt gewerkt met verschillende Protocollen en Formulieren, te weten:

 • Calamiteiten
 • Huishoudelijke reglement
 • Hygiëne en voeding
 • Informatie verstrekking
 • Op stap met kinderen
 • Reglement Oudercommissie
 • Pedagogisch Beleidsplan
 • Beleidsmedewerker/Coach
 • Meldcode kindermishandeling
 • Registratieformulier (gevaarlijke situaties)
 • Debiteurenbeleid
 • Stagebeleid
 • Veilig slapen
 • Zorgplan
 • Ziekte en ongevallen
 • Vierogen principe
 • Veiligheid en Gezondheid beleid
 • Achterwachtregeling
 • Heropening corona maatregelen + Stappenplan

Formulieren:

 • Intake
 • Facebook en Instagram
 • Opvang in stamgroepen
 • Veilig slapen
 • Medicatie
 • Uitstapje
 • 10 minutengesprek
 • Overdracht naar de basisschool

Belangrijk hier uit te weten zijn de volgende punten:

 • Als uw kind medicijnen gebruikt of moet gaan gebruiken en wij moeten deze toedienen, willen wij dit graag schriftelijk van u krijgen. U kunt daarvoor een formulier bij ons opvragen of zelf een brief opstellen met alle informatie die voor het toedienen noodzakelijk is.
 • Wij laten uw baby op de rug in een slaapzak slapen. Wilt u dit anders dan willen wij dit schriftelijk van u bevestigd hebben.
 • In geval van allergie willen wij graag een duidelijk schriftelijk overzicht van wat het kind niet mag hebben. Ook zouden wij graag hierbij aan informatie hebben wat te doen als het kind onverhoopt toch iets verkeerds gehad heeft.
 • Mocht uw kind door een ander dan de vader of de moeder opgehaald worden van de kinderopvang willen wij dit graag van te voren van u horen. Mocht er onduidelijkheid zijn dan worden de desbetreffende ouders hierover gebeld.
 • In geval van scheiding horen wij graag wie het kind nog mag halen.
 • Alle Paleizen maken gebruik van een achterwachtregeling wanneer er één leidster in het pand is. Op iedere locatie hangt de achterwachtregeling in de hal.

Wij hopen u met deze informatie meer duidelijkheid te hebben gegeven over onze opvang.

Alle protocollen liggen ter inzage op alle vestigingen van Kinderdagpaleizen.