GGD-inspectierapport

Inspectierapport GGD Kinderdagpaleizen 

Bij elk van de Kinderdagpaleizen wordt één maal per jaar een controle uitgevoerd door de lokale GGD. Het rapport dat hiervan gemaakt wordt ligt ter inzage in het betreffende Kinderdagpaleis of is via de onderstaande links in te zien. Voor deze controle maken wij jaarlijks een risico inventarisatie gezondheid en veiligheid. Ook deze kunt u inzien in het betreffende Kinderdagpaleis. Bij deze inventarisaties wordt het hele pand en werkwijze onder de loep genomen en gekeken of er geen risico’s zijn voor de kinderen op enig gebied. Van deze inventarisaties worden plannen gemaakt waarin beschreven wordt hoe de risico’s vermeden kunnen worden of verkleind.

Hieronder vind u de Inspectierapporten van onze Paleizen:

Zaandam:

Inspectierapport Paleis Zaandam 2020

Inspectierapport Paleis Zaandam 2019

Monnickendam:

Inspectierapport Paleis Monnickendam 2019

Inspectierapport Paleis Monnickendam 2018

Amersfoort:

Inspectierapport Paleis Amersfoort 2021

Inspectierapport Paleis Amersfoort December 2020

Inspectierapport Paleis Amersfoort 2020