Beleid

Algemeen

Wij stimuleren de ontwikkeling die een kind in zijn jonge levensfase doormaakt. Naast geborgenheid en verzorging leggen wij het accent op spel, fantasie en expressie. De verzorging van Paleizen kun je als compleet en royaal omschrijven.

Alle Kinderdagpaleizen hebben zowel een pedagogisch plan als een huishoudelijk reglement. Alle protocollen liggen ter inzage op alle vestigingen voor alle ouders en belangstellenden. Ook wordt er ieder jaar verslag naar de GGD uitgebracht over elk individueel Kinderdagpaleis. Het rapport wat daar uitvoort komt, het inspectierapport, hangt ter inzage in de gang van de betreffende vestiging.

Zo houden we de kwaliteit van de Kinderdagpaleizen hoog en iedereen tevreden! Klant is Koning!

Beleidsplan

In elk kinderdagpaleis is een uitgebreid beleidsplan ter inzage aanwezig. Vraag één van leidsters als u dit wilt lezen. Naast het beleidsplan wordt in de kinderopvang met een aantal protocollen gewerkt (zie protocollen). Hieronder volgen een paar punten uit het beleidsplan:

 • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk een thuissituatie na te bootsen waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.
 • Er is speel- en spelmateriaal voor elke leeftijd
 • Er worden liedjes gezongen en verhaaltjes verteld.
 • Knutselactiviteiten worden wel gestimuleerd maar zijn niet verplicht
 • De kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij allerhande huiselijke zaken zoals: boodschappen doen, tafeldekken, opruimen enz.
 • De voertaal in alle Kinderdagpaleizen is Nederlands.

Huisregels

De volgende huisregels gelden in alle Kinderdagpaleizen:

 • Liever geen spullen van thuis meegeven zoals speelgoed, bekers en knuffels tenzij het kind echt niet zonder kan.
 • Geen snoep van huis meegeven.
 • Eigendommen duidelijk merken.
 • Zorg dat een kind altijd iets warms bij zich heeft voor buiten.
 • Bij ziekte mag het kind niet gebracht worden. Als het kind gedurende de dag ziek wordt, dient het te worden opgehaald. Daarom is het zinvol om een noodadres op te geven als u denkt dat dit een probleem kan zijn.

Oudercommissie

Uiteraard hebben de Kinderdagpaleizen ook een oudercommissie. Mocht u ideeën, klachten of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij de leidsters, één van de leden van onze oudercommissie of het online contactformulier invullen.

Oudercommissie Zaandam: Mevr. Hinckley, Dhr. Fernandes de Carvalho en Mevr.Groot

Oudercommissie Monnickendam: Mevr.Schipper-Hokke en Mevr. Brumleve

Oudercommissie Amersfoort:  Mevr. van Ooststroom en Mevr. Buddingh

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over één van de Kinderdagpaleizen, verzoeken wij u vriendelijk om dit met ons te bespreken.
Mochten we er samen onverhoopt niet uit komen, dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie waarbij alle Kinderdagpaleizen zijn aangesloten.